• ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ - ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α) Tο ημερήσιο πρόγραμμα προπόνησης της αίθουσας Μαχητικών Τεχνών είναι:

ΩΡA

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-10:00

     

TKD 6
09:15-10:25

10:00-11:00

     

10:30-11:30

11:00-12:00

     

TKD 4
11:25-12:25

12:00-13:00

     

(*) TKD 8
12:30-14:00

13:00-14:00

      

14:00-15:00


 

     

15:00-16:00

      

16:00-17:00

      

17:00-18:00

TKD 1
17:30-18:30

TKD 2
17:00-18:00

TKD 1
17:30-18:30

TKD 2
17:00-18:00

TKD 1
17:30-18:30

 

18:00-19:00

TKD 3
18:30-19:30

TKD 4
18:00-19:00

TKD 3
18:30-19:30

TKD 4
18:00-19:00

TKD 3
18:30-19:30

 

19:00-20:00

TKD 5
19:30-20:40

TKD 6
19:00-20:10

TKD 5
19:30-20:40

TKD 6
19:00-20:10

TKD 5
19:30-20:40

 

20:00-21:00

TKD 7
20:40-21:55

(*) TKD 8 
20:10-21:40

TKD 7
20:40-21:55

(*) TKD 8
20:10-21:40

TKD 7
20:40-21:55

 

21:00-22:00

21:30-22:30

TKD E
21:15
-22:15

21:30-22:30

TKD E
21:15
-22:15

21:30-22:30

 

Β) Το ημερήσιο πρόγραμμα προπόνησης της αίθουσας Μουσικ/κης Αγωγής - Μπαλέτου - Ρυθμικής - Zumba, Μπαλέτο Ενηλίκων, Pilates, Functional Training (Δυναμικά Προγράμματα) είναι:

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-10:00

  

 

 

 

09:00-10:00

10:00-11:00

     

FTR
10:35-11:25
 

11:00-12:00

 

 

 

 

 

11:00-12:00

12:00-13:00

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

  

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 


 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

 

17:00-18:00

ΜΣΚ.Α 1
17:15-18:15

FTR
17
:05-17:50

ΜΣΚ.Α 1
17
:15-18:15

FTR
17
:05-17:50

17:00-18:00

 

18:00-19:00

ΡΥΘ 1
18:15-19:15

FTR1
8
:10-18:55

ΡΥΘ 1
18
:15-19:15

PIL
18
:10-18:55

ZUM 1
18
:15-19:15

 

19:00-20:00

ΡΥΘ 2
19
:15-20:15

BAL Ε1
9
:00-20:15

ΡΥΘ 2
19
:15-20:15

BAL Ε
19
:00-20:15

ZUM 2
19
:15-20:15

 

20:00-21:00

ΡΥΘ 3
20
:15-21:15

20:00- 21:00

ΡΥΘ 3
20
:15-21:15

20:00-21:00

ZUM 3
20:15-21:15

 

21:00-22:00

21:00-22:00

21:00-22:00

21:00-22:00

21:00-22:00

21:00-22:00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Επεξηγηματικά όπου: ΜΣΚ.Α = Μουσικοκινητική Αγωγή - Μπαλέτο, ΡΥΘ = Ρυθμική - Μπαλέτο, ZUM = Χορός, BAL Ε= Μπαλέτο Ενηλίκων, PIL = Pilates, FTR= Δυναμικά Προγράμματα.

2. Οι αναγραφόμενες ώρες χωρίς αντικείμενο εκγύμνασης είναι σε αναμονή κάλυψης αναγκών ZUMBA, FUNCTIONAL TRAINING (Δυναμικά Προγράμματα), εφόσον συγκεντρωθεί ο αριθμός ασκουμένων που να καθιστά λειτουργικό το τμήμα άθλησης.