ΡΥΘΜΙΚΗ - ΜΠΑΛΕΤΟ

Σκοπός της Ρυθμικής Γυμναστικής - Μπαλέτου είναι να αγκαλιάσει και να γυμνάσει όλα τα κοριτσάκια ηλικίας από 8 ετών με στόχευση τόσο τη ψυχική καλλιέργεια & κοινωνικοποίηση τους, όσο και να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες & προσόντα τους.


Η Ρυθμική Γυμναστική είναι αποτέλεσμα αναζήτησης φυσικής & αβίαστης κίνησης, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη της κινητικής κουλτούρας.

Παράλληλα ο συνδυασμός μπαλέτου & χορού συντελεί στο να αποκτήσουν οι "μικρές" μας τη δική τους χαρισματική προσωπικότητα, όπου θα κυριαρχούν τόσο η αυτοπειθαρχία και η αυτοπεποίθηση όσο και η ¨πίστη¨ για το αποτέλεσμα.

Έτσι, αφενός "μπαίνουν" οι βάσεις για την απόκτηση καλλίγραμμου σώματος και αφετέρου ο χαρακτήρας τους ενισχύεται τόσο ώστε να μην είναι εκτεθειμένες σε αρνητικές ενέργειες εκ μέρους ενός ή περισσότερων άλλων παιδιών, οι οποίες θα εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης ή επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι τους. Το γνωστό πλέον, σε όλους bullying.